KONFERENCJA PN. „MIEJSCE TRADYCJI I KULTURY LUDOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, odbyła się niezwykle ciekawa, a zarazem ważna konferencja dotykająca tematu zanikającej tradycji i kultury ludowej we współczesnym świecie.

Wydarzenie było częścią projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego pn. „Zarażeni Pasją – promocja hyżneńskich twórców i artystów oraz ochrona ich dorobku twórczego”, nad którym patronat medialny sprawowała GC Nowiny, Nowiny 24 oraz TVP3Rzeszów. Do projektu zaproszone zostały osoby, które swą pasją, pracą i zaangażowaniem budują lokalne dziedzictwo kulturowe, z którego w przyszłości będą czerpać kolejne pokolenia.

Prelegentami podczas konferencji byli: Damian Drąg – Dyrektor, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Aleksander Bielenda – historyk, etnograf, pasjonat kultury ludowej oraz przedstawicielki ZPiT Hyżniacy – Renata Bukała i Elżbieta Tadla.

Spotkaniu towarzyszyły zorganizowane na tą okoliczność czasowe wystawy rękodzieła ludowego autorstwa lokalnych twórców m.in. rzeźby, naczynia z gliny, obrazy oraz hafty ludowe. Całość uświetnił wspaniały pokaz gry na cymbałach w wykonaniu Stanisława Tadli, który jest mistrzem gry na tym unikatowym i rzadkim dziś instrumencie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie.

Fot. Łukasz Wróbel