O Nas

„Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. Dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby „bardziej być”…   (św. Jan Paweł II )

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz Statutu, zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/138/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem prowadzi wiele form działalności kulturalnej:

 •  imprezy cykliczne, pikniki rodzinne;
 • uroczystości związane z jubileuszami i obchodami świąt państwowych;
 • konkursy i zabawy dla dzieci;
 •  zajęcia stałe rozwijające pasje, talenty i zainteresowania;
 • naukę śpiewu i gry na instrumentach;
 • zajęcia integracyjno-aktywizujace dla seniorów.

Zespoły i grupy działające przy GOK w Hyżnem:

 • Orkiestra Dęta w Dylągówce;
 • ZPiT „Hyżniacy” wraz z Kapelą;
 • ZPiT „Mali Hyżniacy”;
 • SAGAT (Zespól Tańca Nowoczesnego – grupa młodsza i starsza);
 • Grupa teatralno-kabaretowa DylągSHOW;
 • Zespół wokalny – VocaLovers;
 • Grupa plastyczna ART STUDIO;
 • Studio Muzyczne GOK – nauka gry na gitarze, keyboardzie, pianinie oraz instrumentach dętych i perkusyjnych.
 • Klub Seniora „AKTYWNI”.

Ponadto w ramach działalności GOK odbywa się:

 • Współpraca międzynarodowa z krajami: Węgry, Ukraina, Rumunia, Litwa i Słowacja;
 • Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami;
 • Realizacja projektów kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych.

Realizując swoje zadania statutowe współpracujemy ze szkołami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, kołami gospodyń, radami sołeckimi, ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na terenie Gminy Hyżne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Lokalnych  i ponadlokalnych artystów, społeczników, ludzi kultury oraz wszystkich tych, którzy chcieliby wspólnie z nami tworzyć, upowszechniać i promować hyżneńską kulturę.