Odsłonięcie tablicy kpr. Staszczaka

Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała p. Emilia Chruszczyk- córka bohatera. O poświęcenie i modlitwę poproszono proboszcza parafii Hyżne, ks. Marka Gajdę. Pod tablicą złożono kwiaty. Nie zabrakło również przemówień przybyłych gości, a wśród nich przemówienia córki upamiętnionego kaprala, która dziękowała, że doczekała tego momentu, a także tego, że walka i męczeńska śmierć jej ojca nie będzie już tajemnicą tylko faktem historycznym.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Tragiczne losy żołnierzy Placówki Armii Krajowej Hyżne w latach 1944-1945” , który odbył się w budynku GOK, a wygłosił go dr Marcin Bukała – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości Wójt Gminy Hyżne w towarzystwie p. Emilii Chruszczyk złożył kwiaty na grobie śp. Jana Staszczaka na cmentarzu w Szklarach.

Z inicjatywą upamiętnienia kaprala Jana Staszczaka wyszli mieszkańcy Hyżnego. Fundatorem tablicy i koordynatorem prac związanych z jej powstaniem był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, za co w imieniu całej lokalnej społeczności serdecznie dziękujemy.

DZIĘKUJEMY również wszystkim tym, którzy w różny sposób uświetnili tą wyjątkową uroczystość:
-ks. Markowi Gajdzie – Proboszczowi Parafii Hyżne oraz wikariuszom parafii
-Pocztom sztandarowym: OSP z terenu Gminy Hyżne oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem
-Prezesowi OSP Hyżne Markowi Szczoczarzowi oraz Strażakom OSP Hyżne, którzy pełnili wartę honorową przy tablicy
-Orkiestrze Dętej z Dylągówki pod batutą p. Krzysztofa Ogorzelca
-p. Marcinowi Bukale z IPN Rzeszów za przekazanie prawdy historycznej
– Przybyłym władzom wszystkich szczebli, mieszkańcom oraz rodzinie śp. kpr. Jana Staszczaka, z p. Emilią Chruszczyk na czele.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!