Na prośbę RARR w Rzeszowie zamieszczamy informację dot. projektu:

Projekt zapewnia wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
Jeden podmiot może otrzymać dotację, nawet na 10 miejsc pracy, co daje kwotę 210 200 zł.

W ramach działań projektowych oferowane jest również wsparcie pomostowe.
W zakres projektu wchodzą także m.in. warsztaty z tematyki ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw oraz wizyty studyjne w ramach „dobrych praktyk”.

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 178676200
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Ze względu jednak na obecną sytuację (epidemia koronawirusa) większość pracowników świadczy usługi zdalnie, to też zainteresowanych prosimy o kontakt:
• tel. 798-890-726
• mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl
w podanych wyżej godzinach.