ORKIESTRA DĘTA Z DYLĄGÓWKI

Projekt pn. „Korowód Sztuki” realizowany przez GOK w Hyżnem, to prezentacja hyżneńskich lub pochodzących z Gminy Hyżne artystów, twórców i pasjonatów oraz ich dorobku twórczego.

ORKIESTRA DĘTA Z DYLĄGÓWKI – CHLUBA GMINY HYŻNE

 

Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury.

 Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie.

 Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ.

 Jan Paweł II

Orkiestra Dęta z Dylągówki to zespół z ogromnym dorobkiem i bogatym doświadczeniem, cieszący się dużą popularnością i chętnie podejmujący nowe wyzwania. Od blisko 100 lat tworzy i upowszechnia kulturę i duchowość gminy Hyżne, dodając jej kolorytu i budując jej prestiż. Od dziesiątków lat muzycy Orkiestry uświetniają ważne uroczystości gminne, zapewniają oprawę muzyczną świętom kościelnym, grają na imprezach kulturalnych i festynach, uczestniczą w przeglądach i konkursach godnie reprezentując gminę Hyżne zarówno w kraju jak i zagranicą i zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

Orkiestra Dęta w Dylągówce powstała  w roku 1923 z inicjatywy Stanisława Pieńczka. Za zarobione przez młodzież pieniądze zakupiono pierwsze instrumenty, a były to: 2 kornety, sakshorn tenorowy, tuba, 2 sakshorny altowe, 2 klarnety i puzon . Pierwszym kapelmistrzem Orkiestry był  Franciszek Kmiotek z Błażowej. Grał na trąbce. Swoją funkcję pełnił od początku powstania do czasów zawieszenia jej działalności, czyli do wybuchu II wojny światowej. Kolejnym dyrygentem został Jan Smyczyński, organista z Harty. Obowiązki dyrygenta pełnił jedynie przez rok, w latach 1948-1949. Trzecim kapelmistrzem został Eugeniusz Rokita, a po jego śmierci w 2004 r. Orkiestrę przejął Adam Chochrek z Błażowej, pełniąc funkcję kapelmistrza do 2006 r. Od 2006 r. do chwili obecnej funkcję kapelmistrza pełni Krzysztof Ogorzelec – emerytowany muzyk Filharmonii Podkarpackiej, gdzie przepracował 40 lat.

Ważnym wydarzeniem dla Orkiestry Dętej był pobyt prezydenta Ignacego Mościckiego na terenach byłej Galicji w roku 1927. Przejeżdżając przez Dylągówkę w kierunku Dynowa został on przywitany właśnie przez naszą Orkiestrę Dętą. Innym historycznym wydarzeniem, w którym udział wzięła Orkiestra była koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Hyżneńskiej w dniu 7 września 1932 roku. W roku 1938 w Nowosielcach odbył się wiec, w którym udział wziął marszałek Wojska Polskiego Edward Rydz-Śmigły. Uroczystość tą również uświetniła orkiestra z Dylągówki.

Repertuar Orkiestry zmieniał się na przestrzeni lat i stale był wzbogacany o kolejne pozycje. Na początku orkiestra posiadała w swoich zbiorach głownie pieśni kościelne. Z biegiem lat zespół uczył się prostych marszy, hymnu narodowego i innych znanych melodii. Repertuar był zależny od okresu w jakim przyszło działać Orkiestrze. W czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej popularnym utworem była „Międzynarodówka”, która po hymnie państwowym była drugim ważnym dziełem muzycznym.  Obecny repertuar Orkiestry jest bardzo bogaty i urozmaicony. Muzycy grają  pieśni kościelne, marsze, muzykę klasyczną oraz rozrywkowa, zarówno polską jak i zagraniczną.

W okresie swojego istnienia Orkiestra  uczestniczyła i uczestniczy niemal we wszystkich najważniejszych przejawach życia społecznego i kulturalnego swojego regionu. Do Orkiestry należy zarówno starsze jak i młodsze pokolenie muzyków. Obecnie najmłodszy członek, a dokładnie członkini orkiestry ma 10 lat, a najstarszy 78. Praca i ogromne zaangażowanie muzyków przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego poziomu jaki obecnie reprezentuje Orkiestra. Mnogość i różnorodność utworów sprawia, że orkiestra jest zapraszana na różne uroczystości: państwowe, kościelne, przeglądy, parady orkiestr dętych w kraju i zagranicą m.in. na Ukrainę, Słowację, Litwę i Węgry.

5 września 2019 r. Orkiestra Dęta z Dylągówki została szczególnie wyróżniona. W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczystość, podczas której muzycy otrzymali odznakę honorową nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” . Odznaczenie przekazała Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart.

„Muzyka wyraża wszystko to, czego nie da się powiedzieć, ale o czym nie można milczeć” – to słowa Victora Hugo oddające blisko 100-letnią historię Orkiestry Dętej z Dylągówki i jej muzyków, którzy przez lata tworzyli i szlifowali talent i umiejętności muzyczne na rzecz pielęgnowania tradycji i kultury gminy Hyżne. Bycie członkiem tej Orkiestry jest zaszczytem i prestiżem. To wspaniały przykład talentu, pasji, pracowitości i wytrwałości godny do naśladowania.