MIECZYSŁAW ROŻEK

Projekt pn. „Korowód Sztuki” realizowany przez GOK w Hyżnem, to prezentacja hyżneńskich lub pochodzących z Gminy Hyżne artystów, twórców i pasjonatów oraz ich dorobku twórczego.

„Malarstwo jest muzyczną rozkoszą
Tonów najrzadszych, najprostszych
Z których malarz tworzy obraz świata”

                                                     Tytus Czyżewski

 

MIECZYSŁAW ROŻEK – HYŻNEŃSKA HISTORIA FARBAMI MALOWANA

Malarstwo to jedno z najwcześniejszych przejawów twórczości, znane od zarania ludzkości i występujące niemal we wszystkich kręgach kulturowych. Przez wieki sztuka ta  służyła różnym celom – edukowała, dawała radość, niosła ukojenie, pobudzała zmysły i zmuszała do samodzielnego myślenia. Miała i nadal ma istotne znaczenie dla światowej kultury i historii.

Historię Ziemi Hyżneńskiej doskonale dokumentuje w swych obrazach pan Mieczysław Rożek, który stara się ocalić od zapomnienia dorobek poprzednich pokoleń. Malarstwo, podobnie jak historia odgrywa w jego życiu dużą rolę – każdą wolną chwilę spędza w swojej pracowni oddając się tej pięknej  pasji.

 Mieczysław Rożek urodził się 15 maja 1944 r. w Dylągówce, w gminie Hyżne i już od młodzieńczych lat pasjonował się malarstwem. Pierwsze prace to gazetki ścienne oraz udział w szkolnych konkursach plastycznych. Mimo zdanych egzaminów do szkoły plastycznej w Jarosławiu, nie podjął tam nauki, z uwagi na wysokie koszty związane ze zmianą miejsca zamieszkania. Po zaocznych kursach szkoły średniej złożył egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych w Rzeszowie i otrzymał tytuł  ,,Mistrz – wyrób szyldów” oraz uprawnienia do nauki uczniów.  Pracował w wielu zakładach m. in. Spółdzielni  ,,Foto – Prod”  Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym” oraz ,,Polskim Związku Motorowym”, jako dekorator oraz grafik liternik. Zawodowym liternikiem został w czasach, w których nikomu nie śniło się o komputerach, a wszystkie prace związane z reklamą , projekty szyldów oraz dekoracje wykonywało się ręcznie.

Po przejściu na emeryturę zafascynował się  historią Podkarpacia, a szczególnie swoich rodzinnych stron tj. Gminy Hyżne i hyżneńskiej Parafii. Historia lokalna stała się inspiracją twórczą dla pana Mieczysława, który w swych obrazach przedstawia wyjątkowe historyczne miejsca, zabytki i obiekty architektoniczne, również i te, których już nie ma.

Pierwszym obrazem, jaki namalował był  Dom Zdrojowy w Nieborowie, wybudowany w latach 30-tych XX w., który spłonął początkiem lat 90-tych. Wśród innych jego obrazów możemy podziwiać m.in. Zabytkowy Kościół Parafialny w Hyżnem, Katolicki Dom Kultury w Hyżnem (tzw. Dom Parafialny wybudowany w latach 30-tych XX w., rozebrany w 2017 r.), obraz prezentujący tunel wraz z kolejką wąskotorowa w Szklarach z 1904 r. oraz Panoramę  Hyżnego 200 lat temu. Jednak pan Mieczysław największym sentymentem darzy obraz prezentujący Zespół Dworski z Dylągówki wraz ze stadniną koni. Niestety do dziś nie zachowało się nigdzie zdjęcie tego słynnego początkiem XX w. kompleksu. Jedynie obraz namalowany przez p. Mieczysława, utrwala jego wygląd dla przyszłych pokoleń.

Mieczysław Rożek brał udział w dwóch plenerach malarskich poświęconych gen. Władysławowi Sikorskiemu – wybitnej postaci związanej z historią gminy Hyżne, które były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w:

  • 2013 r. – podczas którego namalował kościół parafialny i dawną „organistówkę” , w której niegdyś mieszkali rodzice   Wł. Sikorskiego oraz
  • 2014 r. – podczas którego powstaje obraz  „Dom gen. Władysława Sikorskiego, Szkoła oraz Dom Sióstr w Hyżnem”.

Oba te obrazy można podziwiać w Sali Pamięci im. gen. Wł. Sikorskiego, która mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

Niekiedy nie trzeba wielkich i znanych galerii, aby obcować z pięknem sztuki. Jest ona  blisko nas, a wszystko co ważne i bliskie dla ziemi hyżneńskiej wyrażone jest w obrazach malarskich pana Mieczysława Rożka. Jego praca i zaangażowanie na rzecz pielęgnowania, utrwalania i zachowania historii ukochanej ziemi jest czymś wyjątkowym i unikatowym w dzisiejszym świecie. Z tego dziedzictwa będą kiedyś czerpały przyszłe pokolenia.