Zajęcia stałe

ORKIESTRA DĘTA W DYLĄGÓWCE

Orkiestra Dęta w Dylągówce powstała  w roku 1923 z inicjatywy p. Stanisława Pieńczka. Pierwszym kapelmistrzem Orkiestry był  Franciszek Kmiotek z Błażowej. Grał na trąbce. Swoją funkcję pełnił od początku jej powstania do czasów zawieszenia działalności, czyli do wybuchu II wojny światowej. Kolejnym dyrygentem został Jan Smyczyński, organista z Harty. Swoje obowiązki  pełnił jedynie przez rok, w latach 1948-1949. Trzecim kapelmistrzem został Eugeniusz Rokita, a po jego śmierci w 2004 r. Orkiestrę przejął Adam Chochrek z Błażowej, pełniąc funkcję kapelmistrza do 2006 r.

Ważnym wydarzeniem dla Orkiestry Dętej był pobyt prezydenta Ignacego Mościckiego na terenach byłej Galicji w roku 1927. Przejeżdżając przez Dylągówkę w kierunku Dynowa został on przywitany właśnie przez naszą Orkiestrę Dętą. Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym udział wzięła Orkiestra była koronacja cudownego obrazu Marki Bożej Hyżneńskiej dnia 7 września 1932 roku. W roku 1938 w Nowosielcach odbył się wiec, w którym udział wziął marszałek Wojska Polskiego Edward Rydz-Śmigły. Uroczystość tą również uświetniła Orkiestra z Dylągówki.

W okresie swojego istnienia Orkiestra  uczestniczyła i uczestniczy niemal we wszystkich najważniejszych przejawach życia społecznego i kulturalnego swojego regionu. Należy do niej zarówno starsze jak i młodsze pokolenie muzyków. Ich praca i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego poziomu jaki obecnie reprezentuje. Mnogość i różnorodność utworów sprawia, że Orkiestra jest zapraszana na różne uroczystości: państwowe, kościelne, przeglądy, parady orkiestr dętych w kraju i zagranicą.

Funkcję kapelmistrza pełni  od 2006 r. p. Krzysztof Ogorzelec.

W dniu 5 września 2019 r., w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczystość podczas, której Orkiestra Dęta z Dylągówki otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia nadawała Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart. Gratulujemy serdecznie, jesteśmy dumni  i życzymy dalszych sukcesów.

Próby Orkiestry odbywają się w każdą środę o godz.: 20:00 w filli GOK w Dylagówce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „HYŻNIACY”

Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” powstał w listopadzie 1973 r. Założycielem i pierwszym jego kierownikiem był Tadeusz Janik, choreografem Henryk Czarnik, następnie Edward Hofman, Tadeusz Bukała i Piotr Głowiak. Od 1995 r. do chwili obecnej choreografem jest Ewa Furman. „Hyżniacy” są zespołem wielopokoleniowym, co służy przekazywaniu tradycji i tworzeniu rodzinnej atmosfery. Jest to jeden z najlepszych, czysto amatorskich zespołów ludowych, mający w swoim repertuarze tańce narodowe: Polonez, Krakowiak oraz tańce regionalne: rzeszowskie, krośnieńskie, przeworskie, łańcuckie, tańce starej Warszawy.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, a jego misją jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, wzbogacanie wiedzy o regionalnym folklorze i kulturze, odzwierciedlenie pieśni, obrzędów, tańców ludowych, które były wykonywane przez minione pokolenia, a także promocja gminy Hyżne w kraju i za granicą.

Trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów i wyjazdów Zespołu, podczas których piękno muzyki i tańca naszego regionu wzbudzało zachwyt i podziw. „Hyżniacy” aktywnie uczestniczą również w życiu swojej lokalnej społeczności, uświetniając występami wiele gminnych uroczystości. Często są uczestnikami przeglądów zespołów ludowych oraz gośćmi na imprezach okolicznościowych organizowanych przez sąsiednie gminy.
Dzięki ciężkiej i systematycznej pracy „Hyżniacy” stali się piękną wizytówką Hyżnego. Już po roku swojego istnienia Zespół wystąpił na centralnych krajowych Dożynkach. Swój dorobek prezentował też w Piotrkowie Trybunalskim, Koszalinie, Olsztynie, Warszawie i wielu innych polskich miastach. Prestiżu dodały dwukrotne występy podczas cyklicznej imprezy jaką było „Święto młodości” w Koninie i Rzeszowie.
Swoim tańcem i śpiewem Zespół zdobył uznanie i niejednokrotnie wprawiał w zachwyt również Europejską publiczność. „Hyżniacy” gościli na kilkudziesięciu scenach podczas międzynarodowych konkursów m.in. w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Danii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Portugalii, Rumuni, Słowacji, na Ukrainie i Węgrzech. Szczególnie zapamiętanym przez członków Zespołu wyjazdem była podróż do Włoch w lipcu 1999 r. na międzynarodowy festiwal folklorystyczny w Priverno, kiedy to mieli zaszczyt wystąpić przed papieżem św. Janem Pawłem II, który przebywał w swojej rezydencji papieskiej Castel Gandolfo.

Każdy występ i każda podróż zespołu była i jest wyjątkowa i niesie ze sobą kolejne wspomnienia i doświadczenia. Oprócz prezentowania polskiego folkloru, tancerze maja również   możliwość poznania kultury i tradycji innych narodów, spotkania ciekawych ludzi oraz odwiedzenia nowych miejsc. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe GOKu, większość tych zagranicznych wyjazdów finansowana jest ze środków własnych członków Zespołu. Tancerzom bardzo zależy na tym, aby sztuka ludowa i folklor były nadal żywym źródłem w zachowanych formach, i aby przetrwała pomimo zawirowań i zmian cywilizacyjnych – stąd tak duże ich zaangażowanie.
Na fantastyczny efekt ich występów składa się żywiołowa muzyka, regionalne stroje oraz kunszt tancerzy, a o wysokim poziomie artystycznym Zespołu świadczą liczne trofea i pamiątki, a wśród nich przedmioty rękodzieła ludowego, medale, statuetki, puchary i dyplomy.

Wśród zdobytych nagród są również:
„Liść Lauru” – honorowe wyróżnienie za działalność artystyczną;
Grand Prix na XIV Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Tarnowie;
II nagroda na IX Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci;
II nagroda na VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2015” w Chorzelowie;
II nagroda na I Międzynarodowym Festiwalu Ludowym zorganizowanym w Łopienniku Górnym.
W ciągu blisko pół wieku istnienia, przez Zespół przewinęło się ponad 100 par tanecznych. Poprzez wspólne spotkania, próby i występy, tancerze są bardzo ze sobą zżyci – zawiązują trwałe przyjaźnie, a nawet małżeństwa.

O wyjątkowości Zespołu świadczy autentyczna pasja wszystkich jego członków do ludowej muzyki, tańca i śpiewu, wynikająca z indywidualnych zainteresowań polskim folklorem. Na co dzień każda z tych osób pracuje w swoim zawodzie lub jeszcze studiuje. Zespół przez lata działalności zjednał sobie wielu wielbicieli i przyjaciół. Do ludzi szczególnie związanych z zespołem możemy zaliczyć p. Antoniego Ossolińskiego, który przez wiele lat pełnił rolę kierownika Zespołu.

Aby nie zaprzepaścić dorobku kulturowego naszych przodków i aby to dziedzictwo narodowe było powodem do dumy, konieczne jest ciągłe pielęgnowanie tożsamości i kultywowanie związanych z nią elementów oraz przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom, co przez swą działalność i zaangażowanie czynią członkowie ZPiT „Hyżniacy”.

Próby Zespołu odbywają się w każdą środę o godz. 20:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „MALI HYŻNIACY”

Grupa  została reaktywowana w 2019 r. po kilkuletniej przerwie. Celem zespołu jest upowszechnianie polskiego dorobku kultury ludowej oraz wychowanie młodego pokolenia w szacunku do własnego regionu i narodu poprzez rozwój wrażliwości patriotycznej i kulturalnej. Poprzez  taniec  i  śpiew  oraz  bogactwo  twórczych  działań,  zespół  rozwija  u  dzieci  sprawność  i  wrażliwość  artystyczną,  wiążąc  proces  rozwoju  fizycznego  z  poznaniem  kultury  ludowej.  Ponadto zamierzeniem działalności zespołu jest udział w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach środowiska lokalnego, przeglądach tanecznych oraz festiwalach.

Choreografem jest pani Urszula Wolanin.

Próby zespołu odbywają się w każdą środę o godz: 17:30

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO SAGAT

Zespół powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem w 1996 r. Jego członkami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Zespół występuje ze swym programem podczas uroczystości gminnych, a także innych imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Zespół tworzą 2 grupy wiekowe: Grupa młodsza: dzieci w wieku 5 – 12 lat oraz grupa starsza – osoby w wieku 13 + .

Taniec nowoczesny jest bardzo dynamiczny, dba o rytmikę i dokładność wykonywanych ruchów, a celem zajęć oprócz zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi stylami tańca m.in. : Funky, Street Jazz, Hip-Hop itp., jest nauka współpracy w grupie, rozwój wyobraźni, praca nad prawidłową sylwetka ciała oraz świetna zabawa, poprawiająca kondycję oraz samopoczucie.

Zespół prezentuje swoje umiejętności podczas gminnych imprez,  przeglądów i konkursów.

Choreografem jest pani Monika Majka.

Próby taneczne odbywają się w poniedziałki:

Grupa młodsza – godz.: 17:00 – 18:00

Grupa starsza– godz.: 18:00 – 19:00

GRUPA TEATRALNO-KABARETOWA DYLĄGSHOW!

Grupa Teatralno-Kabaretowa DylągSHOW! powstała przy GOK w Hyżnem w 2018 r., choć jej członkowie działają nieoficjalnie już od 2011 r. W swoich szeregach zrzesza uczniów szkół średnich, studentów oraz osoby pracujące głównie z Dylągówki, ale również z innych miejscowości gminy Hyżne.

Założycielem i opiekunem zespołu jest pan Łukasz Wróbel. Celem działalności DylągSHOW! jest zarówno popularyzacja kultury kabaretowej, jako reakcji na absurdy i niedoskonałości naszej rzeczywistości, dobrego żartu i uśmiechu, jak i czerpanie wzorców z literatury pięknej, kultywowanie tradycji narodowych, rozwijanie pasji i kreatywności oraz nauka radzenia sobie z tremą. Uczestnicy bawią się teatrem, kabaretem, improwizacją teatralną, poznając tajemnice rzemiosła sztuk scenicznych, wzmacniając swoją dykcję, emisję, śmiałość.

Grupa prezentuje się głównie w swoich autorskich scenariuszach, korzystając niekiedy z ogólnodostępnych propozycji repertuarowych. Występuje na uroczystościach gminnych, uczestnicząc w konkursach i przeglądach. Tradycją zespołu stało się przygotowanie corocznych Jasełek i przedstawień z okazji Dnia Kobiet.

Główne formy wypowiedzi scenicznej to: spektakl, humoreska, monolog, skecz, piosenka, inscenizacja, satyra, recytacja.

Spotkania i próby członków  Grupy odbywają się w filii GOK w Dylągówce.

SZKÓŁKA WOKALNA – ZESPÓŁ VOCALOVERS

Śpiew jest dobrym sposobem na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, poznawanie nowych ludzi i miejsc. Propozycja skierowana do wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć przygodę ze śpiewem, sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności wokalne i sceniczne, marzą o zaistnieniu na scenie, przygotowują się do udziału w konkursach wokalnych, chcą zdawać do szkoły teatralnej, bądź chcieliby szlifować swoje zdolności wokalne i rozwijać się artystycznie. Na zajęcia zapraszamy dzieci, młodzież, studentów, a także osoby dorosłe.

W ramach Szkółki wokalnej realizowane są:

  • ćwiczenia emisji wokalnej
  • ćwiczenia oddechowe
  • interpretacja piosenki
  • praca z akompaniatorem
  • praca z mikrofonem

Uczestnicy szkółki wokalnej tworzą zespół VocaLovers, który uświetnia swymi występami gminne uroczystości. Instruktorem śpiewu jest pan Łukasz Wróbel.

Realizacja zajęć odbywa się w GOK w Hyżnem w każdy wtorek o godz. 17:30

STUDIO MUZYCZNE GOK oferuje naukę gry na instrumentach:

1.NAUKA GRY NA INSTRUMENTCH DĘTYCH I PERKUSYJNYCH

Miejsce realizacji zajęć: Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 60,00 zł/m-c (4 spotkania po 45 min.)

2. NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

Miejsce realizacji zajęć: GOK w Hyżnem, Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 35,00 zł/ 45 min.

3. NAUKA GRY NA GITARZE

Miejsce realizacji zajęć: GOK w Hyżnem, Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 35,00 zł/ 45 min.

Instruktorem muzycznym jest pan Łukasz Wróbel.

Oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych – terminy i godziny ustalane indywidualnie.

OGNISKO MUZYCZNE nr 3 w Rzeszowie, Filia GOK Hyżne

powstało  w 1999 roku z inicjatywy pana Antoniego Ossolińskiego, ówczesnego dyrektora tej placówki. Uczęszczają do niego dzieci i młodzież z gminy Hyżne. Działalność Ogniska wpływa na życie kulturalne Hyżnego i okolic. Uczniowie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych. Biorą czynny udział w takich uroczystościach jak Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, koncerty kolęd i dożynki gminne. Występują również na szkolnych akademiach związanych z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz kościelnych. Wyjeżdżają na konkursy i przeglądy o zasięgu regionalnym i wojewódzkim. Wielu absolwentów Ogniska kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia, a następnie podejmuje studia na kierunkach muzycznych. Część z tych osób związała swoje życie zawodowe z muzyką. W Ognisku Muzycznym nr 3 od samego początku zajęcia prowadzi Dariusz Ochwat, nauczyciel z dużym doświadczeniem i pasją. Dzieci uczą się śpiewu oraz gry na takich instrumentach jak pianino, keyboard i akordeon. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w Ognisku. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 17 229 50 38 GOK Hyżne oraz 604 153 807.

ART STUDIO – rysunek, malarstwo, rzeźba

ART STUDIO to propozycja zajęć artystycznych, które pomagają rozwijać pasje, zainteresowania i talenty. Podczas zajęć, uczestnicy poznają różne techniki rysunkowe, malarskie, elementy kompozycji plastycznych i rzeźby. W twórczej i przyjaznej atmosferze, mają okazję doskonalić zdolności plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, uczyć się koncentracji, rozwijać swoją wrażliwość i zmysł obserwacji. Udział w zajęciach jest doskonałym sposobem na kreatywne spędzanie wolnego czasu, bowiem uczestnicy nie tylko pracują nad tematami zaproponowanymi przez instruktora, ale także są motywowane do poszukiwania i realizacji własnych pomysłów i artystycznych wizji, dzięki czemu młodzi artyści mogą poszerzać wiedzę i doskonalić swój warsztat.

Instruktorem zajęć jest pani Honorata Stanisz

REALIZACJA ZAJĘĆ:

GOK w Hyżnem –  każdy piątek:

godz: 17:00 – gr. młodsza

godz: 18:00 – gr. starsza

Filia GOK w Dylągówce – każdy czwartek:

godz: 18:00 – gr. dzieci/młodzież

Koszt zajęć: wpisowe – 50,00 zł/osoba (na dofinansowanie zakupu materiałów plastycznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny).