Studio Muzyczne GOK

STUDIO MUZYCZNE GOK oferuje naukę gry na instrumentach:

1.NAUKA GRY NA INSTRUMENTCH DĘTYCH I PERKUSYJNYCH

Miejsce realizacji zajęć: Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 60,00 zł/m-c (4 spotkania po 45 min.)

2. NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

Miejsce realizacji zajęć: GOK w Hyżnem, Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 35,00 zł/ 45 min.

3. NAUKA GRY NA GITARZE

Miejsce realizacji zajęć: GOK w Hyżnem, Filia GOK w Dylągówce

Koszt zajęć: 35,00 zł/ 45 min.

Instruktorem muzycznym jest pan Łukasz Wróbel.

Oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych – terminy i godziny ustalane indywidualnie.