Orkiestra Dęta w Dylągówce

ORKIESTRA DĘTA W DYLĄGÓWCE

Orkiestra Dęta w Dylągówce powstała  w roku 1923 z inicjatywy p. Stanisława Pieńczka. Pierwszym kapelmistrzem Orkiestry był  Franciszek Kmiotek z Błażowej. Grał na trąbce. Swoją funkcję pełnił od początku jej powstania do czasów zawieszenia działalności, czyli do wybuchu II wojny światowej. Kolejnym dyrygentem został Jan Smyczyński, organista z Harty. Swoje obowiązki  pełnił jedynie przez rok, w latach 1948-1949. Trzecim kapelmistrzem został Eugeniusz Rokita, a po jego śmierci w 2004 r. Orkiestrę przejął Adam Chochrek z Błażowej, pełniąc funkcję kapelmistrza do 2006 r.

Ważnym wydarzeniem dla Orkiestry Dętej był pobyt prezydenta Ignacego Mościckiego na terenach byłej Galicji w roku 1927. Przejeżdżając przez Dylągówkę w kierunku Dynowa został on przywitany właśnie przez naszą Orkiestrę Dętą. Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym udział wzięła Orkiestra była koronacja cudownego obrazu Marki Bożej Hyżneńskiej dnia 7 września 1932 roku. W roku 1938 w Nowosielcach odbył się wiec, w którym udział wziął marszałek Wojska Polskiego Edward Rydz-Śmigły. Uroczystość tą również uświetniła Orkiestra z Dylągówki.

W okresie swojego istnienia Orkiestra  uczestniczyła i uczestniczy niemal we wszystkich najważniejszych przejawach życia społecznego i kulturalnego swojego regionu. Należy do niej zarówno starsze jak i młodsze pokolenie muzyków. Ich praca i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego poziomu jaki obecnie reprezentuje. Mnogość i różnorodność utworów sprawia, że Orkiestra jest zapraszana na różne uroczystości: państwowe, kościelne, przeglądy, parady orkiestr dętych w kraju i zagranicą.

Funkcję kapelmistrza pełni  od 2006 r. p. Krzysztof Ogorzelec.

W dniu 5 września 2019 r., w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczystość podczas, której Orkiestra Dęta z Dylągówki otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia nadawała Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart. Gratulujemy serdecznie, jesteśmy dumni  i życzymy dalszych sukcesów.

Próby Orkiestry odbywają się w każdą środę o godz.: 20:00 w filli GOK w Dylagówce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.