ZPiT Hyżniacy

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „HYŻNIACY”

Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” powstał w listopadzie 1973 r. Założycielem i pierwszym jego kierownikiem był Tadeusz Janik, choreografem Henryk Czarnik, następnie Edward Hofman, Tadeusz Bukała i Piotr Głowiak. Od 1995 r. do chwili obecnej choreografem jest Ewa Furman. „Hyżniacy” są zespołem wielopokoleniowym, co służy przekazywaniu tradycji i tworzeniu rodzinnej atmosfery. Jest to jeden z najlepszych, czysto amatorskich zespołów ludowych, mający w swoim repertuarze tańce narodowe: Polonez, Krakowiak oraz tańce regionalne: rzeszowskie, krośnieńskie, przeworskie, łańcuckie, tańce starej Warszawy.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, a jego misją jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, wzbogacanie wiedzy o regionalnym folklorze i kulturze, odzwierciedlenie pieśni, obrzędów, tańców ludowych, które były wykonywane przez minione pokolenia, a także promocja gminy Hyżne w kraju i za granicą.

Trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów i wyjazdów Zespołu, podczas których piękno muzyki i tańca naszego regionu wzbudzało zachwyt i podziw. „Hyżniacy” aktywnie uczestniczą również w życiu swojej lokalnej społeczności, uświetniając występami wiele gminnych uroczystości. Często są uczestnikami przeglądów zespołów ludowych oraz gośćmi na imprezach okolicznościowych organizowanych przez sąsiednie gminy.
Dzięki ciężkiej i systematycznej pracy „Hyżniacy” stali się piękną wizytówką Hyżnego. Już po roku swojego istnienia Zespół wystąpił na centralnych krajowych Dożynkach. Swój dorobek prezentował też w Piotrkowie Trybunalskim, Koszalinie, Olsztynie, Warszawie i wielu innych polskich miastach. Prestiżu dodały dwukrotne występy podczas cyklicznej imprezy jaką było „Święto młodości” w Koninie i Rzeszowie.
Swoim tańcem i śpiewem Zespół zdobył uznanie i niejednokrotnie wprawiał w zachwyt również Europejską publiczność. „Hyżniacy” gościli na kilkudziesięciu scenach podczas międzynarodowych konkursów m.in. w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Danii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Portugalii, Rumuni, Słowacji, na Ukrainie i Węgrzech. Szczególnie zapamiętanym przez członków Zespołu wyjazdem była podróż do Włoch w lipcu 1999 r. na międzynarodowy festiwal folklorystyczny w Priverno, kiedy to mieli zaszczyt wystąpić przed papieżem św. Janem Pawłem II, który przebywał w swojej rezydencji papieskiej Castel Gandolfo.

Każdy występ i każda podróż zespołu była i jest wyjątkowa i niesie ze sobą kolejne wspomnienia i doświadczenia. Oprócz prezentowania polskiego folkloru, tancerze maja również   możliwość poznania kultury i tradycji innych narodów, spotkania ciekawych ludzi oraz odwiedzenia nowych miejsc. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe GOKu, większość tych zagranicznych wyjazdów finansowana jest ze środków własnych członków Zespołu. Tancerzom bardzo zależy na tym, aby sztuka ludowa i folklor były nadal żywym źródłem w zachowanych formach, i aby przetrwała pomimo zawirowań i zmian cywilizacyjnych – stąd tak duże ich zaangażowanie.
Na fantastyczny efekt ich występów składa się żywiołowa muzyka, regionalne stroje oraz kunszt tancerzy, a o wysokim poziomie artystycznym Zespołu świadczą liczne trofea i pamiątki, a wśród nich przedmioty rękodzieła ludowego, medale, statuetki, puchary i dyplomy.

Wśród zdobytych nagród są również:
„Liść Lauru” – honorowe wyróżnienie za działalność artystyczną;
Grand Prix na XIV Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Tarnowie;
II nagroda na IX Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci;
II nagroda na VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2015” w Chorzelowie;
II nagroda na I Międzynarodowym Festiwalu Ludowym zorganizowanym w Łopienniku Górnym.W ciągu blisko pół wieku istnienia, przez Zespół przewinęło się ponad 100 par tanecznych. Poprzez wspólne spotkania, próby i występy, tancerze są bardzo ze sobą zżyci – zawiązują trwałe przyjaźnie, a nawet małżeństwa.

O wyjątkowości Zespołu świadczy autentyczna pasja wszystkich jego członków do ludowej muzyki, tańca i śpiewu, wynikająca z indywidualnych zainteresowań polskim folklorem. Na co dzień każda z tych osób pracuje w swoim zawodzie lub jeszcze studiuje. Zespół przez lata działalności zjednał sobie wielu wielbicieli i przyjaciół. Do ludzi szczególnie związanych z zespołem możemy zaliczyć p. Antoniego Ossolińskiego, który przez wiele lat pełnił rolę kierownika Zespołu.

Aby nie zaprzepaścić dorobku kulturowego naszych przodków i aby to dziedzictwo narodowe było powodem do dumy, konieczne jest ciągłe pielęgnowanie tożsamości i kultywowanie związanych z nią elementów oraz przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom, co przez swą działalność i zaangażowanie czynią członkowie ZPiT „Hyżniacy”.