KONFERENCJA NAUKOWA PN. „GDY ŻYCIE BYŁO WALKĄ”

KONFERENCJA NAUKOWA PN. „GDY ŻYCIE BYŁO WALKĄ”

14 marca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, odbyła się konferencja pn. „Gdy życie było walką”, która zgromadziła liczną grupę pasjonatów historii. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. dr Ewa Leniart – poseł na Sejm RP, Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Antoni Ossoliński – radny Powiatu Rzeszowskiego, Jadwiga Kupiszewska i Józef Pałac– zaprzyjaźnieni  z Gminą Hyżne artyści z Rzeszowa oraz krewni ppłk. Józefa Maciołka z Futomy p. Helena Mazur i Władysław Panek.

Swoje wykłady wygłosili:

Dr Wojciech Hanus – od 2009 r. pracownik IPN Rzeszów. Naukowo zajmuje się dziejami podziemia niepodległościowego po 1944 r. i aparatu bezpieczeństwa PRL, a także relacjami polsko-żydowskimi w okresie II wojny światowej. Autor licznych publikacji i książek. Wygłoszony przez niego wykład nosił tytuł:„Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – największa powojenna organizacja niepodległościowa w Polsce”.

Dr Marcin Bukała – absolwent historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2007 r. pracownik IPN Rzeszów, od roku jest naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. Naukowo zajmował się historią polskiej wsi, ruchu ludowego i kryzysami społecznymi w PRL. Autor lub współautor ośmiu książek, w tym publikacji: Nieborów i jego mieszkańcy w starej fotografii (wspólnie z Jackiem Baranem; pierwszy album o miejscowości z naszej gminy) oraz Od projektu do realizacji : historia budowy Szkoły Podstawowej imienia gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem (1959-1972).

Dr Marcin Bukała zaprezentował wykład pt. “Powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej z Placówki AK Hyżne” .

Dr Małgorzata Kutrzeba – absolwentka historii na WSP w Rzeszowie, nauczycielka historii w Zespole Szkół w Błażowej, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej i redaktor „Kuriera Błażowskiego”, kustosz Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej. Pedagog z doświadczeniem i wieloma osiągnięciami. Młodzież pod kierunkiem Pani Małgorzaty zdobywa laury w konkursach i projektach regionalnych oraz ogólnopolskich.

Autorka kilkunastu publikacji nt. historii regionu, m. in. książek Piątkowa w powiecie rzeszowskim; Dzieje majętności błażowskiej od XVII do XIX wieku. Ludność; Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń; Emigracja mieszkańców Błażowej i regionu na przestrzeni XIX, XX i XXI w. – wybór czy konieczność. W 2023 r. wydała książkę Gdy życie było walką. Podpułkownik Józef Maciołek (1900-1973), pierwszą w polskiej historiografii biografię szefa Delegatury Zagranicznej WiN, do której nawiązywał tytuł konferencji.

Konferencja stanowiła znakomitą okazję do integracji środowiska, wymiany wiedzy oraz rozważań nad przeszłością. Dziękujemy wszystkim za udział.