Koncert karnawałowy orkiestry dętej z Dylągówki

KONCERT KARNAWALOWY ORKIESTRY DĘTEJ Z DYLĄGÓWKI

Rokrocznie na przełomie stycznia i lutego Orkiestra organizuje koncerty karnawałowe, prezentując bogaty i różnorodny repertuar. Tak też było i  w tym roku. 6 stycznia 2024 r. w Rmizie OSP w Dylągówce odbył się koncert z udziałem licznie zgromadzonej publiczności m.in. dr Ewy Leniart – Posłanki na Sejm RP, Bartłomieja Kuchty – Wójta Gminy Hyżne, Bogusława Kotarby – Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne, prof. Anny Marek-Kamińskiej – Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, Marka Osaka – Honorowego Konsula Republiki Czeskiej na Woj. Podkarpackie

Wśród utworów publiczność miała okazję usłyszeć największe przeboje polskiej i światowej muzyki klasycznej i rozrywkowej. Często koncerty te mają charakter charytatywny, gdzie zebrane podczas koncertów datki przeznaczane są osobom chorym i potrzebującym. W tym roku zebrane datki przeznaczono na rehabilitację Maćka – członka OSP w Dylągówce.