ZPIT HYŻNIACY – GRUPA JUBILEUSZOWA

PRZY GOK W HYŻNEM POWSTAŁA 2 GRUPA ZPIT HYŻNIACY – GRUPA JUBILEUSZOWA

W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia powstania ZPiT „Hyżniacy” . Planując obchody jubileuszowe Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem zwrócił się  z propozycją do osób, które niegdyś tańczyły w zespole, aby jako byli członkowie również zaangażowali się w przygotowania obchodów i zatańczyli ponownie na scenie podczas galowego koncertu.

Dzięki szybkiej mobilizacji osób, które chętnie przyjęły tą propozycję, już w marcu 2023 r. rozpoczęły się pierwsze próby. Choreografem został Piotr Głowiak, który również w przeszłości pełnił tą funkcję w Zespole. Cotygodniowe próby przyniosły świetne efekty bowiem Grupa Jubileuszowa ZPiT „Hyżniacy” wystąpiła już w sierpniu podczas Dożynek Gminnych w Brzezówce, gdzie zaprezentowała tańce rzeszowskie, a następnie podczas Gali Jubileuszowej 50-lecia Zespołu w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Tancerze wyrazili chęć kontynuowania pracy w zespole również po jubileuszu, tym samym Gmina Hyżne  wzbogaciła się o drugą grupę taneczną, która będzie działać przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, kultywując i promując kulturę ludową Rzeszowszczyzny.

Grupa Jubileuszowa ZPiT „Hyżniacy”, prężnie się rozwija. Obecnie liczy ponad 20 członków, którzy tworzą sekcję taneczną i śpiewaczą. W tegorocznym sezonie letnich imprez plenerowych ma już kilka propozycji występów.

Życzymy zatem powodzenia i  samych sukcesów w tej taneczno-muzycznej działalności, która ma niesamowitą wartość dla dziedzictwa kulturowego naszego regionu.