ŚWIĘTO ROLNIKÓW – GMINNE DOŻYNKI W BRZEZÓWCE

Dożynki, dożynki
wieniec dożynkowy
posprzątali chłopi zboża
uczcić trzeba plony.
Przychodzicie do Pana
przed Jego ołtarze
świeże bochny, miód, owoce
składacie Mu w darze.

Jak co roku tradycyjnie w sierpniu Nasza Gmina po trudnych w pocie czoła i mozolnych żniwach – świętuje Gminne Dożynki, które mają podwójny charakter: religijny związany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z radością i zabawą z okazji zakończenia zbiorów.

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 20 sierpnia. Rozpoczęła je uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym  pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym. Msza św. koncelebrowana odprawiona została w  2 intencjach: za zebrane plony i rolników z Gminy Hyżne oraz w intencji obecnych i byłych Członków ZPiT „Hyżniacy” na okoliczność tegorocznego jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu.

Po Eucharystii uczestnicy Dożynek udali się na plac dożynkowy, który znajdował się na boisku przy SP w  Brzezówce. Dorodny bochen chleba z tegorocznych zbóż, przyniesiony przez starostów dożynek – Państwa Martę i Mariusza Żurków, który zgodnie z tradycją został podzielony – sprawiedliwie – pomiędzy zgromadzonych na uroczystości.  Po części obrzędowej, odbyła się prezentacja  i degustacja regionalnego jadła przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezówki, Dylągówki, Grzegorzówki, Hyżnego, Nieborowa, Szklar i Wólki Hyżneńskiej, w tym konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną, a następnie część artystyczna wydarzenia.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje wieńcowe z każdej miejscowości Gminy Hyżne, poczty sztandarowe jednostek OSP, p. Wojewoda Ewa Leniart, p. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, władze samorządowe Gminy z Wójtem Bartłomiejem Kuchtą na czele, radni i sołtysi, pracownicy Gminnego ośrodka Kultury w Hyżnem  oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Podczas tegorocznego święta rolników rozpoczęliśmy oficjalnie świętowanie roku jubileuszowego 50-lecia działalności ZPiT „Hyżniacy”. Na scenie wystąpiły 3 grupy tancerzy: obecnie działający skład, grupa dziecięca oraz grupa Seniorów, która reaktywowała się po wielu latach przerwy na okoliczność obchodów jubileuszowych. Bardzo serdecznie dziękujemy choreografom grup: p. Ewie Furman, p. Urszuli Wolanin oraz p. Piotrowi Głowiakowi za duży wkład pracy w przygotowanie występów.

Ponadto na scenie wystąpił zespół Vocalovers, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla, a także odbył się wspaniały koncert Zespołu Grzane Wino. Na zakończenie wszyscy bawili się z zespołem Blayzer na zabawie tanecznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek, a szczególnie pani Sołtys Brzezówki  Urszuli Korniak, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezówce oraz  strażakom z OSP Brzezówka.