TO JUŻ 50 LAT ZPIT HYŻNIACY! OBCHODY JUBILEUSZOWE

28 października świętowaliśmy 50 rocznicę powstania ZPiT Hyżniacy. Jubileuszową Galę  zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem  przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła się uroczystość.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski

Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne

Wydarzenie rozpoczęła Anna Lorenz-Filip – dyrektor GOK w Hyżnem, która powitała przybyłych gości,  wśród nich obecni byli m.in.: p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, p. Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne, p. Dionizy Beda – Sekretarz Gminy Hyżne, p.Damian Drąg– dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, p.Antoni Ossoliński -Radny Powiatu Rzeszowskiego i były  kierownik Zespołu, p. Bogusław Kotarba – Przewodniczy Rady Gminy Hyżne wraz z przybyłymi radnymi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Hyżne, p. Krystyna Majchrowska -Gerula – przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Hyżne, p. Tadeusz Janik – założyciel Zespołu wraz z członkami pierwszego składu, delegacje zaprzyjaźnionych zespołów: ZPiT Lubenka , ZPiT Łańcut, ZPiT Połoniny, ZPiT Kompanija, ZPiT Karpaty, Zespół Karczmarze, Zespół Obrzędowy Futomianie, Orkiestry Dętej z Dylągówki i wielu innych gości, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.

Po krótkim przybliżeniu historii ZPiT „Hyżniacy”, na scenie odbył się galowy koncert jubileuszowy pn. „Muzyka u Hyżniaków” wg. scenariusza i reżyserii p. Ewy Furman – choreografa zespołu, przy opracowaniu muzycznym p. Bolesława Walasa – kierownika kapeli. Scenografię wykonał p. Antonii Ossoliński. Podczas koncertu zgromadzona na sali publiczność, a także osoby oglądające transmisję LIVE w Internecie mogli podziwiać  3 grupy taneczne:

  1. Grupę reprezentacyjną Zespołu w choreografii Ewy Furman, która zaprezentowała suity tańców gorlickich, krośnieńskich, łańcuckich oraz z okolic Rzeszowa
  2. Grupę Jubileuszową – z choreografem p. Piotrem Głowiakiem na czele, która składa się z byłych członków Zespołu, również tych najstarszych, którzy 50 lat temu stanowili pierwszy skład Zespołu. Grupa
  3. Oraz grupę dziecięcą – Mali Hyżniacy, pod kierownictwem p. Urszuli Wolanin.

Występ „Hyżniaków” spotkał się z wielkim aplauzem publiczności, która długimi i gromkimi brawami doceniła ogrom pracy włożonej w przygotowanie koncertu.

Podniosła chwila nastąpiła zaraz po koncercie, kiedy to najbardziej  zasłużeni członkowie i działacze Zespołu zostali odznaczeni Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta p. Andrzeja Dudę, czego dokonała w jego imieniu p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w kultywowaniu i propagowaniu kultury ludowej odznaczono: p. Ewę Furman – choreografa Zespołu od 1995 r do chwili obecnej , p. Bolesława Walasa, który od 1993 r. jest członkiem i kierownikiem muzycznym kapeli działającej przy zespole oraz  p. Antoniego Ossolińskiego – wieloletniego kierownika Zespołu w latach 1995 -2018. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Damian Bukała, Piotr Głowiak, Renata Mazur-Bukała, Maria Paściak, Elżbieta Tadla, Stanisław Tadla, Łukasz Trzyna, Piotr Wróbel.

Ponadto wyróżniony został również cały Zespół, otrzymując odznakę honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim Członkom Zespołu, którzy od 5 dekad krzewią i promują kulturę ludową Rzeszowszczyzny w kraju i zagranicą.

Po ceremonii odznaczenia Wójt Gminy Hyżne p. Bartłomiej Kuchta, wraz z dyrektorem GOK w Hyżnem p. Anna Lorenz-Filip uhonorowali tancerzy, choreografów i muzyków z kapeli pamiątkowymi statuetkami i kwiatami, jak również grawertonem i statuetką dla całego Zespołu, po czym kolejne delegacje ustawiały się w kolejce by złożyć życzenia i gratulacje Naszemu Jubilatowi. Podziękowanie złożono również na ręce dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie p. Damiana Drąga, za możliwość zorganizowania obchodów w murach WDK w Rzeszowie, a także za wszelką pomoc i wsparcie otrzymane podczas przygotowań do wydarzenia.

Należy nadmienić, że poza głównymi obchodami jubileuszowymi w dniu 28 października, ZPiT „Hyżniacy” 50-lecie swojej działalności świętował również podczas innych wydarzeń mijającego roku. Znaczący występ 3 grup „Hyżniaków”  został zaprezentowany lokalnej społeczności podczas tegorocznych Gminnych Dożynek w Brzezówce. Ponadto Grupa Reprezentacyjna wzięła udział w  akcji Nocy Muzeów, zorganizowanej W GOK w Hyżnem w maju, a także w obchodach Nocy Świętojańskiej w Dylągówce, która miała miejsce w czerwcu.

ZPIT „HYŻNIACY” – PIĘKNA WIZYTÓWKA ZIEMI HYŻNEŃSKIEJ

ZPiT „Hyżniacy” powstał  w listopadzie 1973 r i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, a jego misją  jest upowszechnianie, pielęgnowanie i kultywowanie kultury i tradycji, wzbogacanie wiedzy o regionalnym folklorze i kulturze, odzwierciedlenie pieśni, obrzędów, tańców ludowych, które były wykonywane przez minione pokolenia.

Założycielem i pierwszym jego kierownikiem był Tadeusz Janik, choreografem Henryk Czarnik, następnie Edward Hofman, Tadeusz Bukała i Piotr Głowiak. Od 1995 r. do chwili obecnej choreografem jest Ewa Furman.

„Hyżniacy” są zespołem wielopokoleniowym, co służy przekazywaniu tradycji i tworzeniu rodzinnej atmosfery. W swoim repertuarze posiadają tańce narodowe: Polonez, Krakowiak oraz tańce regionalne: rzeszowskie, krośnieńskie, przeworskie, łańcuckie, gorlickie oraz tańce starej Warszawy.

W okresie swojej działalności trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów i wyjazdów Zespołu, podczas których piękno muzyki i tańca naszego regionu wzbudzało zachwyt i podziw w kraju i zagranicą.  Swój dorobek Zespół prezentował m.in.  w Piotrkowie Trybunalskim, Koszalinie, Olsztynie, Warszawie, Kleszczowie, Ostrowie Mazowieckim i wielu innych polskich miastach. Prestiżu dodały dwukrotne występy podczas cyklicznej imprezy jaką było „Święto Młodości” w Koninie i Rzeszowie. Zespół do chwili obecnej  aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, uświetniając występami wiele gminnych uroczystości.  Ponadto często jest uczestnikiem konkursów, festiwali i przeglądów zespołów ludowych gdzie zdobywa prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Swoim tańcem i śpiewem „Hyżniacy” zdobyli uznanie i niejednokrotnie wprawiali w zachwyt również Europejską publiczność goszcząc na kilkudziesięciu scenach podczas międzynarodowych konkursów m.in. w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Danii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Portugalii, Włoszech, Rumuni, Słowacji, Bułgarii na Ukrainie i  wielokrotnie Węgrzech.

Zespół szczególnie zasługuje na uznanie za pielęgnowanie od 50 lat narodowego dziedzictwa,  zaangażowanie i aktywność dla przywrócenia i trwałego kultywowania lokalnych tradycji ziemi rzeszowskiej, poszanowanie historii narodowej i dziedzictwa przodków, za wszelkie inicjatywy na rzecz ochrony tożsamości kulturowej oraz bezinteresowną i czysto społeczną pracę dla lokalnej społeczności Dzięki pasji, talentowi i zaangażowaniu , długoletnia historia ZPiT „Hyżniacy” na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny Ziemi Hyżneńskiej, stanowiąc powód do radości i dumy jej mieszańców.

Dla wszystkich obecnych i byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Hyżniacy” składamy serdeczne gratulacje, życząc kolejnych osiągnięć artystycznych, wspaniałych występów i następnych tak wspaniałych  jubileuszy!