OBCHODY 150-LECIA OSP DYLĄGÓWKA ORAZ 100-LECIA ORKIESTRY DĘTEJ Z DYLĄGÓWKI

Uroczystości z okazji Jubileuszu 150-lecia OSP Dylągówka oraz 100-lecia Orkiestry Dętej z Dylągówki, przypadły na 22 lipca 2023 r. Rozpoczęcie obchodów stanowiło poświęcenie tablic pamiątkowych, umieszczonych na budynku remizy OSP Dylągówka. Następnie o godz. 11:30 miała miejsce uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Dylągówce. Po nabożeństwie odbył się przemarsz uczestników jubileuszu na stadion LKS Tatyna Dylągówka, gdzie kontynuowano obchody.

Poczty sztandarowe o godzinie 13:30 wraz z druhami i Orkiestrą Dętą dotarły na płytę boiska. Tę część obchodów rozpoczęto od uroczystego apelu, po czym dokonano podniesienia flagi państwowej. W tym czasie Hymn Rzeczypospolitej Polskiej odegrała Orkiestra. Przybyłych gości powitał Prezes OSP Dylągówka Leszek Ślemp. Następnie miało miejsce podniosłe wręczenie odznaczeń i medali. Odznaką Honorową Gwiazdy Podkarpacia odznaczono sztandar OSP Dylągówka, czego dokonali: Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Jan Kucaj oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego – Bogdan Cioch.

Następnie wręczono odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi: złote, srebrne i brązowe. Za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój orkiestr dętych oraz za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczono łącznie 11 osób. Po tej podniosłej chwili spiker uroczystości, poinformował o honorowym patronacie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezes OSP Dylągówka odebrał od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart pamiątkowy dyplom, otrzymany od Prezydenta RP.

Dalszą część uroczystości stanowiło wręczenie odznaczeń związkowych: medali za zasługi dla pożarnictwa: złotych, srebrnych oraz brązowych. W ten sposób uhonorowano 12 druhów. Wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa dokonali: Bogdan Cioch w asyście Jana Kucaja oraz st. bryg. Janusza Jabłońskiego – Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie 4 druhów otrzymało odznakę Strażak wzorowy. Odznaczenia dokonali Jan Kucaj w asyście Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. – Grzegorza Wójcickiego oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

W ramach podziękowań przekazano pamiątkowe ryngrafy dla osób, które miały wkład w rozwój OSP Dylągówka i Orkiestry Dętej. Uroczystego wręczenia dokonał Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta przy udziale Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP – Sławomira Smolińskiego i Prezesa OSP Dylągówka Leszka Ślempa. W ramach uroczystości nadano również odznaczenia związkowe Związku Chórów i Orkiestr. Po wystąpieniu zaproszonych gości dokonano uroczystego zakończenia jubileuszu po którym uczestnicy udali się na strażacką biesiadę.