Konkurs pn. „Świadomy Obywatel”

W dniu 6. maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs pn. „Świadomy Obywatel” – Edycja II: Instytucja Prezydenta RP, realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorem konkursu był p. Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne.

Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu Urzędu Prezydenta RP oraz motywowanie uczniów do podejmowania dodatkowej aktywności i poznawania historii.

Do konkursu przystąpiło 22 uczestników – uczniów z 5 szkół z terenu Gminy Hyżne tj.: Brzezówki, Dylągówki, Hyżnego, Szklar i Wólki Hyżneńskiej. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 60 pytań dotyczących:

  1. historii Urzędu Prezydenta po I Wojnie Światowej;
  2. współczesnych procedur wyborczych na Urząd Prezydenta RP;
  3. kompetencji i uprawnień Prezydenta RP.

Komisja konkursowa w składzie: Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne, Dionizy Będą – Sekretarz Gminy Hyżne oraz Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne po podliczeniu punktacji przyznała kolejno 3 pierwsze miejsca i 4 wyróżnienia.

  • I MIEJSCE: Barbara Łątka – SP Hyżne
  • II MIEJSCE: Jakub Sieńko – SP Szklary
  • IIII MIEJSCE: Agnieszka Urbańska – SP Dylągówka

WYRÓŻNIENIA:

  • Amelia Grzybek – SP Szklary
  • Hubert Trzyna – SP Dylągówka
  • Julia Szary – SP Dylągówka
  • Krystian Kuszek – SP Dylągówka

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i osobom wyróżnionym, a wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Bardzo dziękujemy również nauczycielom: p. Justynie Siebierańskiej (SP Wólka Hyżneńska), p. Barbarze Starzak (SP Dylągówka) oraz p. Aleksandrowi Chwajcie (SP Brzezówka, SP Hyżne i SP Szklary) za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu.