OTWARCIE SKWERU IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

To był bardzo ważny i symboliczny dzień, który przejdzie do historii. Skwer Sikorskiego będzie służył mieszkańcom zarówno jako miejsce odpoczynku,  towarzyskich spotkań czy spacerów, jak również jako miejsce edukacji historycznej, patriotycznego wychowania i  pamięci o Wielkim Polaku, który tu się wychował i czerpał wzorce z tej Ziemi, dla którego wolna i niepodległa Polska była zawsze  celem najwyższym.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY W DNIU WCZORAJSZYM WZIĘLI UDZIAŁ W OTWARCIU SKWERU IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO ORAZ ODSŁONIĘCIU POMNIKA:

 • Czcigodnemu księdzu Markowi Gajdzie – proboszczowi parafii Hyżne, za modlitwę i przewodniczenie Eucharystii oraz poświęceniu skweru i pomnika gen. Wł. Sikorskiego.
 • Wojskowej Asyście Honorowej –  Dowódcy podpłk. Zbigniewowi  Cabała wraz z kompanią honorową i pocztem sztandarowym 21.  Brygady Strzelców Podhalańskich im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
 • Orkiestrze Dętej z Dylągówki  na czele z kapelmistrzem Krzysztofem Ogorzelcem za oprawę muzyczną uroczystości.
 • Dowódcy 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie popłk. Karolowi  Walczakowi wraz Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • Przedstawicielowi Policji – Komendantowi Komisariatu Policji w Tyczynie podkom. Tomaszowi Bajdzie.
 • Prezesowi  Zarządu Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hyżne  Sławomirowi Smolińskiemu,  Komendantowi  Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hyżne   Sławomirowi Jamiołowi oraz  pocztom sztandarowym Jednostek OSP z Brzezówki, Dylągówki i Hyżnego.
 • Uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem wraz z pocztem sztandarowym.
 • Harcerzom z grupy harcerskiej Sokole Gniazdo.
 • Członkom Grupy Rekonstrukcyjnej Hetmana Jana Chodkiewicza z Zarzecza.
 • Uczennicom Szkółki Wokalnej GOK Hyżne za piękny koncert pieśni patriotycznych wraz z instruktorem Grupy na czele p. Łukaszem Wróblem.
 • Zaproszonym Gościom na czele z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem,  Starostą Powiatu Rzeszowskiego Józefem Jodłowskim, dyrektorem Biura Poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego Pawłem Ciszczoniem, przedstawicielom IPN Oddział w Rzeszowie Piotrowi Szopie i Marcinowi Bukale, Radnemu Powiatu Rzeszowskiego Antoniemu Ossolińskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne Bogusławowi Kotarbie wraz z Radnymi, Sołtysom, Dyrektorom Szkół i Jednostek Organizacyjnych Gminy Hyżne
 • a szczególnie  Mieszkańcom, którzy tak licznie zebrali się na nowo otwartym Skwerze.