Dożynki Gminne

W niedzielę 22 sierpnia w Hyżnem odbyły się Dożynki Gminne, a rozpoczęła je uroczysta Msza Św. Dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Marka Gajdy proboszcza hyżneńskiej parafii. Po zakończonej wspólnej modlitwie barwny korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli kolejno: Państwo Renata i Damian Bukała – członkowie ZPiT Hyżniacy, Orkiestra Dęta z Dylągówki, Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z terenu Gminy Hyżne, pięknie przystrojone zaprzęgi konne oraz pojazdy rolnicze i nie tylko ze Starostami dożynek, władzami samorządowymi, sołtysami i reprezentacjami poszczególnych miejscowości Gminy Hyżne z KGW na czele, które prezentowały dożynkowe wieńce, udał się na plac przy Szkole Podstawowej w Hyżnem.

Swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście, a wśród nich pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku Pani Zofia Organiściak i Pan Adam Koba, którzy przekazali dożynkowy chleb na ręce gospodarza Gminy Pana Wójta Bartłomieja Kuchty. Następnie przy dźwiękach piosenki „Plon niesiemy plon” nastąpił obrzęd dzielenia chleba i częstowania nim zebranych mieszkańców, co uczynili p. Wojewoda Ewa Leniart, p. Wójt Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady gminy Hyżne p. Bogusław Kotarba oraz Sołtys Hyżnego p. Marek Szczoczarz, po czym tradycyjnie ogłoszono dożynkowe konkursy.

Zwycięzcami konkursu na najsmaczniejszą potrawę okazały się:

 • I miejsce: KGW Hyżne
 • II miejsce: KGW Szklary
 • III miejsce: KGW Brzezówka

na najpiękniejszy wieniec.

Natomiast w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyli:

 • I miejsce: OSP Hyżne
 • II miejsce: KGW Szklary
 • III miejsce: KGW Brzezówka

Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym obejrzeliśmy występy w wykonaniu dzieci i młodzieży działającej przy GOK Hyżne: Szkółki Wokalnej i Zespołu tanecznego Sagat, Orkiestry Dętej z Dylągówki, Kapeli Wysoczanie z Wysokiej k/Łańcuta, Zespołu Bies Band z Przemyśla i ZPiT Hyżniacy wraz z Kapelą.

Ponadto podczas uroczystości w dowód uznania za działalność twórczą i artystyczną, kultywowanie tradycji i kultury oraz budowanie dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Anna Lorenz-Filip wraz z Sekretarzem Gminy Hyżne Dionizym Bedą, wręczyli twórcom i artystą mieszkającym lub pochodzącym z naszej gminy pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne. Uczestnicy Dożynek mieli okazję obejrzenia niezwykłych wystaw zorganizowanych przez tych wyjątkowych ludzi, którzy podzielili się swoją twórczością uświetniając tegoroczne wydarzenie. Wystawy zorganizowali: Zofia Bembenek z Brzezówki – hawciarka, tworząca dawne stroje ludowe, Józef Pałac – rzeźbiarz rodem z Hyżnego, Maria Bednarek – poetka rodem z Hyżnego, Mieczysław Rożek z Hyżnego – malarz, tworzący obrazy nacechowane historią naszej gminy, Adam Walas z Wólki Hyżneńskiej – rzeźbiarz, Jan Wróbel z Dylągówki – garncarz, Robert Nocula – rzeźbiarz, Andrzej Błoński z Grzegorzówki – fotografik.

Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło atrakcji dla dzieci w

postaci zabaw i animacji oraz dmuchanych zjeżdżalni, jak również akcentów kulinarnych w ramach przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z wszystkich miejscowości Gminy Hyżne stoisk, gdzie można było skosztować tradycyjnego jadła.

Gwiazdą wieczoru był Zespół Karczmarze, wykonujący szeroko pojętą muzykę pogranicza m.in. polską, słowacką, kresową, ukraińską, łemkowską, węgierską, bałkańską i żydowską.

Po koncercie dożynkowi goście bawili się podczas zabawy tanecznej z zespołem The Same do późnych godzin nocnych.

PODZIĘKOWANIA:

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które w różny sposób wsparli nas w organizacji tegorocznych Dożynek, a w szczególności:

 • Księdzu Proboszczowi Markowi Gajdzie za celebrację uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej oraz panu Organiście, Chórowi i Orkiestrze Dętej z Dylągówki za oprawę muzyczną;
 • Pocztom Sztandarowym Jednostek OSP z terenu Gminy Hyżne oraz wszystkim zaangażowanym Strażakom;
 • Panu Tomaszowi Bajdzie – Komendantowi Komisariatu Policji w Tyczynie za pomoc w zabezpieczeniu wydarzenia;
 • Kole Gospodyń Wiejskich z Hyżnego z p. Wandą Trzyną – Przewodniczącą na czele– współorganizatorom Dożynek oraz wszystkim Kołom działającym na terenie Gminy za przygotowanie stoisk z jadłem;
 • Panu Markowi Szczoczarzowi – Sołtysowi Hyżnego za pomoc przy organizacji Dożynek;
 • Pani Katarzynie Szul – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Hyżnem – za udostępnienie wyposażenia szkoły;
 • Panu Marcinowi Warchołowi – Dyrektorowi ZUK w Hyżnem;
 • Panu Janowi Kłosowskiemu – Dyrektorowi GZEAS w Hyżnem;
 • Panom: Mirosławowi Paściakowi z Dylągówki, Marianowi Rejmanowi z Matysówki i Adamowi Kubickiemu z Chmielnika za użyczenie konnych zaprzęgów do dożynkowego korowodu;
 • Państwu Monice i Sławomirowi Dziopak za pomoc przy organizacji wydarzenia;
 • Twórcom i Artystom za obecność i zorganizowanie pięknych wystaw;
 • Osobom i Zespołom artystycznym występującym na scenie: Orkiestrze Dętej z Dylągówki, ZPiT Hyżniacy wraz z kapelą, Zespołowi Bies Band, Kapeli Wysoczanie, Zaspołowi Karczmarze, Zespołowi Tańca Nowoczesnego Sagat, Uczniom Szkółki Wokalnej GOK: Kai Dziura, Hani Koba, Andżelice Plucie, Gabrysi Pałac, Hani Szul i Judycie Ossolińskiej, Zespołowi The Same;
 • Pani Monice Wróbel – za obsługę foto wydarzenia;
 • Panu Łukaszowi Wróblowi – za obsługę video wydarzenia.

To był udany i wyjątkowy dzień. Tegorocznej uroczystości sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, którą tworzyli wszyscy uczestnicy dożynek. Dziękujemy za przybycie!