Dożynki Gminne

W piątek 24 września Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Hyżnem zorganizował akcję Narodowego Czytania, która odbyła się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

W tym roku na lekturę wybrano utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”, tragifarsę spisaną w 3 aktach, ukazującą zakłamanie i podwójną moralność pewnej zamożnej rodziny mieszczańskiej.

UTWÓR ZOSTAŁ ODCZYTANY Z PODZIAŁEM NA ROLE PRZEZ:

  • Bartłomieja Kuchtę – w roli Narratora
  • Marię Walas- w roli pani Dulskiej
  • Aleksandra Gerulę – w roli pana Dulskiego
  • Karola Piękosia – w roli Zbyszka Dulskiego
  • Judytę Ossolińką – w roli Hesi Dulskiej
  • Hanię Szul – w roli Meli Dulskiej
  • Klaudię Bukałę – w roli Juliasiewiczowej
  • Jadwigę Bembenek – w roli Lokatorki
  • Katarzynę Ślemp – w roli Hanki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej czytelniczej akcji i swoją obecnością uświetnili ten dzień: p. Wójtowi Bartłomiejowi Kuchcie, p. Bogusławowi Kotarbie – Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, Radnym Gminy Hyżne – p. Leszkowi Ślempowi i p. Karolowi Piękosiowi, p. Małgorzacie Jamrozik – kierownikowi Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami, p. Katarzynie Szul – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem wraz z nauczycielami tej szkoły, p. Krystynie Majchrowskiej – przewodniczącej Klubu Seniora „AKTYWNI” wraz z przybyłymi członkami Klubu, wszystkim osobom występującym w swych rolach na scenie (wymienionymi powyżej) za piękne, wyraziste i profesjonalne odczytanie lektury, p. Łukaszowi Wróblowi za obsługę techniczną i medialną wydarzenia oraz wszystkim obecnym na sali oraz podczas transmisji online za uczestniczenie w tej akcji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny Narodowe Czytanie dostarczyło wszystkim uczestnikom dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą.

Fot. Łukasz Wróbel