Rocznica Klubu Seniora

1 lutego 2020 r. obchodziliśmy I rocznicę utworzenia przy GOK w Hyżnem Klubu Seniora „Aktywni”. Klub jest inicjatywą wyjątkową. Jest to miejsce wypełnione ludźmi z dużą energią, wiedzą i życiowym doświadczeniem. Klubowicze swoją postawą pokazują, że senior to człowiek nie tylko mądry i dający świetny przykład młodszym pokoleniom, ale także pogodny, aktywny i dobrze zorganizowany. Już od samego początku widać było u naszych Klubowiczów wielki zapał, chęć spotykania się, organizowania przeróżnych działań, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów, spotkań okolicznościowych i wycieczek. Bo Klub seniora właśnie jest po to by organizować czas wolny, aktywizować i angażować seniorów do działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych. W końcu by troszczyć się wzajemnie o siebie. Duże zasługi, jeśli chodzi o rozwój klubu ma p. przewodnicząca Krystyna Majchrowska, która jest inicjatorką wielu działań, za co serdecznie dziękujemy.

Jubileusz uświetniły występy dzieci i młodzież działającej przy GOK: Paulinka Wandas i Gabrysia Pałac ze Szkółki Wokalnej oraz grupa DylągSHOW! Ponadto p. Maria Janik zaprezentowała humorystyczną piosenkę o Nieborowie, a p. Aleksander Gerula odczytał wiersz napisany przez p. Barbarę Wierzbicką właśnie dla i o Klubie „AKTYWNI”. Świętowanie zakończyło się wspólną zabawą przy muzyce – dziękujemy p. Tomaszowi Dziakowi i Ryszardowi Dziakowi za umilenie tej drugiej części spotkania śpiewem i muzyką.

Serdecznie dziękujemy p. Wójtowi za obecność, kwiaty i pyszny tort, a także za przekazanie ważnej informacji o podjętej decyzji co do utworzenia Gminnej Rady Seniorów.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a wśród nich m.in. ks. Grzegorzowi Jakubikowi, p. Katarzynie Rożek (kierownik GOPS) i p. Małgorzacie Jamrozik (kierownik Biblioteki Publicznej).

Szczególne podziękowania kierujemy do Seniorów z Klubu „AKTYWNI” za podejmowane inicjatywy na rzecz kształcenia, aktywizacji społeczności osób starszych w środowisku lokalnym Gminy Hyżne. Wszystkim Klubowiczom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju Klubu.