Odsłonięcie muralu gen. Sikorskiego

ODSŁONIĘCIE MURALU GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W RAMACH GMINNYCH OBCHODÓW 77 ROCZNICY JEGO ŚMIERCI

W niedzielę 5 lipca 2020 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego wybitnego człowieka – polityka i wojskowego, generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, premiera Rządu RP na uchodźstwie – rodaka Hyżnego gen. Władysława Sikorskiego.

Mural powstał w nieprzypadkowym miejscu, bo na budynku Szkoły Podstawowej w Hyżnem noszącej jego imię, która blisko 50 lat temu stała się pierwszym żywym pomnikiem generała. Pomysłodawcami i inicjatorami powstania muralu są: Wójt Gminy Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, przy współpracy SP w Hyżnem, a jego realizatorem i fundatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, za co składamy serdeczne podziękowania.

Autorem tego pięknego dzieła jest Arkadiusz Andrejkow uznany i słynny podkarpacki artysta malarz, tworzący murale w całej Polsce, zwycięzca tegorocznego plebiscytu radiowej Czwórki „Nieprzeciętni 2020”.

Uroczystość odsłonięcia muralu została wpisana w Gminne Obchody 77 rocznicy śmieci gen. Wł. Sikorskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Piotr Szopa i dr Marcin Bukała, wójt gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Bogusław Kotarba wraz z radnymi, przedstawiciel starosty rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego – radny Antoni Ossoliński, dyrektor GOK – u w Hyżnem Anna Lorenz-Filip, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem- Katarzyna Szul wraz z kadrą nauczycielską oraz liczne zebraną młodzieżą, poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz SP w Hyżnem, Orkiestra Dęta z Dylągówki, sołtysi, mieszkańcy i przedstawiciele wszystkich lokalnych środowisk społecznych.

Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Marka Gajdy – proboszcza parafii, odprawiona w intencji śp. gen. Sikorskiego. Następnie wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dylągówki udali się pod budynek Szkoły Podstawowej, gdzie drugą część uroczystości rozpoczęła Anna Lorenz-Filip – dyrektor GOK od przywitania zebranych i zaproszenia do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, który złożył podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania muralu i tym, którzy swą obecnością uświetnili tegoroczną uroczystość. Następnie przybliżył życiorys i działalność generała, nawiązując do lat dziecinnych spędzonych w Hyżnem. Część artystyczną wykonała młodzież ze SP w Hyżnem.
Uroczystego aktu odsłonięcia muralu dokonali:

  • Wójt Gminy Hyżne – Bartłomiej Kuchta
  • Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie – Piotr Szopa
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem – Katarzyna Szul

Poświęcenia muralu dokonał ks. Grzegorz Jakubik nucąc piosenkę Grzegorza Turnaua „Tutaj jestem i tu byłem, gdzie się urodziłem, tu się wychowałem, tutaj zostałem” nawiązując do pamięci o gen. Władysławie Sikorskim, który lata dzieciństwa i młodości spędził w Hyżnem, a pamięć o nim w lokalnej społeczności jest wciąż żywa.

Składamy serdeczne podziękowania:

  • IPN Oddział w Rzeszowie – na ręce dr Piotra Szopy i dr Marcina Bukały za sfinansowanie muralu;
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem oraz kadrze szkoły za pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości;
  • Pocztom Sztandarowym Gminnych Jednostek OSP oraz Orkiestrze Dętej z Dylągówki za uczestnictwo i uświetnienie uroczystości;
  • Młodzieży ze SP w Hyżnem za udział i piękny występ;
  • Wszystkim przybyłym, którzy poświecili swój czas by wspólnie kultywować pamięć o gen. Sikorskim.