Biesiada chłopska z kulturą w tle

W dniu 30 czerwca 2019 r., dzięki dofinansowaniu z LGD Lider Dolina Strugu została zorganizowana BIESIADA CHŁOPSKA Z KULTURĄ W TLE POD HASŁEM „HYŻNEŃSKIE WESELE!” , którą z pełnym profesjonalizmem poprowadziła p. Marta Tadla, aktorka teatralna rodem z Hyżnego.

W biesiadzie wzięło udział ponad 200 osób, dla których zapewniono bezpłatny poczęstunek (m.in.: kawa, herbata, zimne napoje, ciasto oraz  tradycyjne jadło). Oprawa muzyczna wraz z wodzirejem porywała uczestników biesiady do tańca i śpiewu, a poszczególny grupy seniorów prezentowały regionalne stroje i dawne obrzędy ludowe. Ponadto podczas biesiady dla dzieci i dorosłych  organizowane były liczne konkursy i zabawy z nagrodami, w których uczestnicy chętnie i aktywnie brali udział.

Otwarta impreza plenerowa miała na celu integrację i wzmocnienie więzi lokalnej społeczności oraz promocję dziedzictwa kulturowego gminy Hyżne. Podczas wydarzenia prezentowane było dziedzictwo kultury hyżneńskiej poprzez bezpośredni kontakt mieszkańców z twórcami ludowymi oparty zarówno na prezentacji kultury materialnej jak i tej niematerialnej, opartej na żywym słowie i spotkaniu z autentycznymi ludźmi, którzy prezentowali dawne obrzędy weselne, regionalne potrawy, gwarę, muzykę, tańce i stroje ludowe co pozwoliło z większym sentymentem spojrzeć na kulturę przodków by na dłużej zachować ją w pamięci.

Zadanie dofinansowano przez LGD Lider Dolina Strugu. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w PROW 2014-2020 w ramach Grantu nr 2/2018/G pn. „Rozwój mikroregionu Dolina Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, promocję produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego”, realizując przedsięwzięcie: 1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.