Działalność klubu seniora

Program Bankowcy dla Edukacji uruchomiono w 2016 r., jako odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji  społeczeństwa. Program realizuje szereg działań, które koncentrują się na różnych grupach docelowych m.in. na seniorach.

Poniżej publikujemy linki do artykułów skierowanych do osób starszych:

Akcja Seniorze nie daj się.

OB_Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych_krótki