Sala pamięci

POPLENEROWA SALA PAMIĘCI GEN. SIKORSKIEGO

W Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, została utworzona „Poplenerowa Sala Pamięci gen. Wł. Sikorskiego”. Oficjalnego jej otwarcia dokonano 18 lipca 2018 r. podczas jednej z Sesji Rady Gminy Hyżne. W sali zgromadzone są obrazy i rzeźby pochodzące z I i II Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego, które organizowane były kolejno w roku 2013 i 2014 przez. ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury p. A. Ossolińskiego. Celem przedsięwzięcia było ukazanie i podkreślenie związków gen. Sikorskiego z Hyżnem.

Planujemy bieżące doposażanie sali w nowe materiały, zdjęcia, archiwalia i przedmioty .

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA!

Więcej o związkach gen. Sikorskiego z Hyżnem:  https://gok.hyzne.pl/gen-sikorski/