Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem  w tym roku po raz pierwszy został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska2020. Dzięki temu Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” doposaży swoją garderobę, uzupełniając ją o nowe stroje, a także uzupełni elementy mocno już wysłużonych strojów rzeszowskich.

Program EtnoPolska umożliwia wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. W tym roku do programu wpłynęły aż 1 264 wnioski z ośrodków z całej Polski. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a wśród nich znalazł się również Ośrodek z Hyżnego.

Poniżej kilka zdjęć z przymiarek:

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”