Gminny Ośrodek Kultury jest partnerem projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” który realizuje MOK w Dynowie w ramach dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Celem projektu jest ożywienie i zintegrowanie działań na 7 stacjach kolejki wąskotorowej na trasie Przeworsk-Dynów, wpisujących się w obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pragniemy zrobić to poprzez popularyzację historii, w tym jej twórców, pracowników i znanych polskich patriotów związanych z naszym regionem. Projekt umożliwi również promocję kolejki oraz realizację nowej bardzo potrzebnej inicjatywy, która ożywi ważne miejsca dla regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

W ramach projektu w każdy weekend czerwca i lipca na poszczególnych przystankach kolejki będą odbywać się ok. 2-godzinne wydarzenia. W naszej gminie wydarzenie poświęcone będzie sylwetce gen. Wł. Sikorskiego w formie mini pikniku militarnego w dniu 22 czerwca 2019r.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM:

I STACJA URZEJOWICE

15 CZERWCA, GODZ. 17.30

STACJA BŁĘKITNA ARMIA

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

 

II STACJA PRZEWORSK

 

16 CZERWCA, GODZ. 16.00

ŚLADAMI HISTORII KSIĘCIA ANDRZEJA LUBOMIRSKIEGO, TWÓRCY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ PRZEWORSK-DYNÓW

KONCERT KAPELI „TOŃKO” Z DYNOWA

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

 

III STACJA SZKLARY TUNEL

22 CZERWCA, GODZ. 16.00

GEN. WŁ. SIKORSKI DLA NIEPODLEGŁEJ – PIKNIK MILITARNY

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

23 CZERWCA, GODZ. 16.00

PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU KAPELI „WYSOCZANIE” Z WYSOKIEJ ORAZ TEATRU T.G. „SOKÓŁ” W DYNOWIE

ORGANIZATOR: MOK w Dynowie, G O K w Hyżnem

 

 

IV STACJA JAWORNIK POLSKI

29 CZERWCA/ GODZ. 16.00

PRZYJACIELE WĄSKIEGO TORU

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim

 

30 CZERWCA/GODZ. 16.00/

PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU KAPELI „TA JOJ” Z PRZEMYŚLA ORAZ TEATRU T.G. „SOKÓŁ” W DYNOWIE

 

ORGANIZATOR: MOK w Dynowie, GOK w Jaworniku Polskim

 

V STACJA KAŃCZUGA

6 LIPCA/ GODZ. 16.30

MIESZKAŃCY KAŃCZUGI DLA NIEPODLEGŁEJ

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

7 LIPCA/GODZ.16.30

ORGANIZATOR: MOK w Dynowie, OKMIG Kańczuga

PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU KAPELI „BEKA” Z PRZEWORSKA ORAZ TEATRU T.G. „SOKÓŁ” W DYNOWIE

 

 

VI STACJA BACHÓRZ

13 LIPCA/GODZ. 14.00

KU PAMIĘCI KAP. GRACJANA FRÓGA PSEUDONIM SZCZERBIEC

KONCERT KAPELI LUDOWEJ „BACHÓRZANIE”

ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu

 

VII STACJA DYNÓW

13 LIPCA, GODZ. 18.00/ OŚRODEK TURYSTYCZNY „BŁĘKITNY SAN”

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ – „HISTORIE ZAPOMNIANE W PIOSENKACH ODZYSKANE”/ Kapele Folkloru Miejskiego Prowadzenie: Krzysztof Respondek

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

 

 

VIII STACJA DYNÓW

 

 

14 LIPCA, GODZ. 15.00

WIELKIE PRZYWITANIE GOŚCI –POCZET TWÓRCÓW I DARCZYŃCÓW POGÓRZAŃSKIEJ CIUCHCI

KONCERT KAPELI „Z SZACONKIEM” Z WŁOCŁAWKA

ORGANIZATOR: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, MOK w Dynowie

 

Patroni honorowi: Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban

 

Partnerzy główni: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku

 

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miasto Przeworsk, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Gmina Hyżne, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Gina Jawornik Polski, Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, Miasto i Gmina Kańczuga, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, Gmina Wiejska Dynów, Gminna Biblioteka Publiczna w Bachórzu z/s Dynowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie (Gmina Wiejska Dynów), Liceum Ogólnokształcące w Dynowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych.