Konkursy2024-02-16T10:51:48+01:00

Konkursy

Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnym konkursie na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ : TRADYCYJNĄ I WSPÓŁCZESNĄ”. Szczegóły na plakacie oraz w załączonych plikach.

Zachęcamy do udziału w konkursie na „NAJCIEKAWSZY STROIK lub OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach i skierowany jest do:

  1. Dzieci do lat 12
  2. Młodzieży 13-17 lat
  3. Dorosłych 18 +

Stroiki lub ozdoby należy dostarczyć do dnia  18.12.2020 r.  do siedziby GOK w Hyżnem pod adresem Hyżne 182, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU:

Regulamin konkursu na najciekawszy stroik lub ozdobę Bożonarodzeniową – pobierz

KONKURS FOTOGRAFICZNY „POGRANICZE W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy do udziału w konkursie  realizowanym przez Powiat Rzeszowski w ramach projektu wspwspółfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą „Pogranicze w obiektywie” w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu fotograficznego – pobierz

UWAGA KONKURS – ZAPROJEKTUJ ZNACZEK POCZTOWY DO HASŁA „WOLONTARIAT”

GOK w Hyżnem został koordynatorem konkursu plastycznego „Świat oczami młodych” , organizowanego przez Fundację  Banku  Ochrony  Środowiska oraz Pocztę Polską. 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat do udziału!

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu, projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

Konkurs odbywa się w 2 etapach:
1. Etap wewnętrzny – przeprowadzany przez GOK w Hyżnem. Z przesłanych prac, komisja wybiera i nagradza 3 najlepsze oraz 3 wyróżnienia.

2. Etap ogólnopolski – 3 najlepsze prace są przesyłane do Fundacji BOŚ, gdzie następuje ocena prac przesłanych z całego kraju. Najlepsze prace wraz z nazwiskami autorów zostaną wydane w formie znaczków pocztowych i rozprowadzone przez Pocztę Polską.

PRACA KONKURSOWA -WYTYCZNE:

TEMAT PRACY: Wolontariat

FORMAT PRACY: A4 w poziomie

TECHNIKA: ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie jest przestrzenna

TYTUŁ PRACY: na odwrocie zatytułuj swoją pracę używając max. 30 znaków

NA PRACY NIE UMIESZCZAJ:
-ramki
-napisów
-podpisu autora
-nominału znaczka

Ponadto w trakcie trwania konkursu na stronie GOK i na Facebooku, będziemy zamieszczać informacje na temat metod i działań wolontariackich!

Każdy uczestnik składa 1 pracę w formie elektronicznej, tj. skan lub jej zdjęcie na adres : gok@hyzne.pl wraz z podpisanymi oświadczeniami RODO do dnia 29. 05.2020 r.

Oświadczenie RODO – pobierz

Regulamin Konkursu – pobierz

Szczegóły na plakacie. Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 172295038.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka.

Zapraszamy Uczniów klas VI,VII i VIII do udziału w konkursie pn. Świadomy Obywatel”. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu Polskiego Parlamentu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2019r. w Urzędzie Gminy Hyżne.

Zgłoszenie uczestnika do konkursu odbywa się na podstawie dostarczenia wymaganych dokumentów tj. Karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem RODO w terminie do dnia 22 listopada do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

Regulamin Konkursu Świadomy Obywatel z załącznikami

Pragniemy poinformować, że gminne eliminacje konkursu ” LITERATURA I DZIECI – W ŚWIECIE WYOBRAŹNI”, odbędą się w GOK- u w Hyżnem w dniu 8 listopada 2019 roku o godz.9.00.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie liczby uczestników do dnia 31 października 2019r. Każde zgłoszenie powinno zawierać trwale spięte dokumenty tj. kartę zgłoszenia oraz oświadczenia RODO.

Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie:

– recytacji

– inscenizacji

– piosenki

– prac plastycznych

Jury konkursu oceniać będzie uczestników w 3 – ch kategoriach wiekowych:

od 0 – II klasy szkoły podstawowej

od III – V klasy szkoły podstawowej

od VI – VIII klasy szkoły podstawowej

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, kreacje aktorskie, technikę wokalną, oprawę muzyczną, oprawę plastyczną, prawdziwość, wypowiedzi, walory wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny, wartość plastyczną i poziom techniczny prac.

Maksymalna liczba uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych ( dot. recytacji, inscenizacji, piosenki) to 2 osoby.

Maksymalna liczba prac zgłoszonych do konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych to 10.

Prace plastyczne prosimy dostarczyć do GOK- u w Hyżnem najpóźniej do dnia 31 października 2019r. Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące informacje:

– imię, nazwisko autora pracy,

klasa, nazwa szkoły oraz jej pełny adres z kodem

– tytuł utworu na podstawie, którego wykonano pracę

– imię, nazwisko opiekuna artystycznego pod kierunkiem, którego wykonano pracę.

Dokumenty o pobrania:

LiD_2019 Karta zgloszenia

LiD_2019_Regulamin

Zgoda dane osobowe_GOK

Zgoda na przetwarzanie wizerunku_GOK

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 2295 038.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Hyżne do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. CZTERY PORY ROKU – Gmina Hyżne w Obiektywie, który składa się z 4 części.

Szczegóły w Regulaminie do pobrania poniżej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Cztery Pory Roku – Gmina Hyżne w Obiektywie”..

W ramach II etapu działań projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” , ogłaszamy konkurs literacki, którego Regulamin i załączniki do pobrania zamieszczamy poniżej.

Konkurs literacki – REGULAMIN (1)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Zgody RODO

Konkurs Literacki -Karta zgłoszeniowa

ANEKS DO REGULAMINUKONKURSU LITERACKIEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Hyżne, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, zorganizowanym na okoliczność Narodowego Czytania 2019, które to przedsięwzięcie odbędzie się dnia 27.09.2019 w GOK w Hyżnem.

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe do dnia 20.09.2019r.

Regulamin, zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania tutaj:

Konkurs_Regulamin_Narodowe Czytanie 2019_Nowele Polskie

Potrafisz śpiewać? Tańczyć? Tworzysz własną muzykę? Odznaczasz się talentem, który chciałbyś zaprezentować publicznie na scenie? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie „HYŻNE TALENT SHOW 2019”, którego finał odbędzie się dnia 6.07.2019 podczas I Dni Gminy Hyżne.
Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach:
1. Dzieci i młodzież do 15 r. ż
2. Młodzież i dorośli 16 +
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.05.2019r. w siedzibie GOK w Hyżnem lub za pośrednictwem poczty. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w dniu 08.06.2019r. odbędą się eliminacje wstępne. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!
TEN KONKURS TO SZANSA NA TWÓJ SUKCES!

REGULAMIN-KONKURSU-talent-show-2019 – POBIERZ 

Gminne eliminacje konkursu ” Literatura i dzieci – Niezwykłe opowieści”,  odbędą się w GOK- u w Hyżnem w dniu 16 listopada 2018 roku o godz.9.00.

W związku z powyższym prosimy Szkoły Podstawowe działające na terenie gminy Hyżne o zgłoszenie liczby uczestników do dnia 06 listopada.

Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie:

– recytacji
– inscenizacji
– piosenki
– prac plastycznych

3 KATEGORIE WIEKOWE:
– od 0-II klasy szkoły podstawowej
– od III- V klasy szkoły podstawowej
– od VI- VIII klasy szkoły podstawowej

Prace plastyczne prosimy dostarczyć do GOK- u w Hyżnem do dnia 06 listopada 2018 roku. Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące informacje:

– imię, nazwisko autora prac, klasa, nazwa szkoły oraz jej pełny adres z kodem
– tytuł utworu na podstawie, którego wykonano pracę
– imię, nazwisko opiekuna artystycznego pod kierunkiem, którego wykonano pracę.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

Karta informacyjna_plastyka

Zgoda na przetwarzanie wizerunku_GOK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku WDK

Zgoda dane osobowe_GOK

Regulamin

Go to Top