Uprzejmie prosimy osoby zapisujące się lub swoje dzieci na zajęcia artystyczne do GOK, o zapoznanie się z Regulaminem oraz o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej do siedziby GOK w Hyżnem.

Uzupełnienie dokumentów możliwe jest również  w siedzibie GOK codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub podczas pierwszych zajęć, o których powiadomimy osoby zapisane telefonicznie.

UWAGA: Osoby, które nie dopełnią powyższych formalności najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć, nie będą mogły wziąć w nich udziału.

ZAJĘCIA ART STUDIO – rysunek, malarstwo, rzeźba

Osoby, które zapisały się na zajęcia plastyczne, prosimy o dokonanie opłaty w kwocie 35,00 zł do dnia 25 stycznia 2019 r. na konto bankowe GOK:

Bank Spółdzielczy w Błażowej O. w Hyżnem nr: 89 9158 1011 2002 2000 0257 0001

tytułem: Wpisowe ART STUDIO

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W HYŻNEM

2. KARTA UCZESTNIKA  ZAJĘĆ

3. CENNIK ZAJĘĆ