Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Hyżne Talent SHOW, który jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Hyżne, chcących zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Konkurs odbędzie się dnia 27 czerwca na Stadionie Sportowym w Dylągówce podczas Dni Gminy Hyżne.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

REGULAMIN-KONKURSU-Hyżne Talent Show 2020 – pobierz

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przedkładają kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu do dnia  22.05.2020 r. – osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne.