JAN WRÓBEL

Projekt pn. „Korowód Sztuki” realizowany przez GOK w Hyżnem, to prezentacja hyżneńskich lub pochodzących z Gminy Hyżne artystów, twórców i pasjonatów oraz ich dorobku twórczego.

JAN WRÓBEL – GARNCARZ Z DYLĄGÓWKI

„Bóg ulepił człowieka z gliny i tchnął w niego życie. Dał mu też ten cudowny materiał i dwie zręczne ręce, by mógł tworzyć, rozwijać umysł i wrażliwość ducha. Powstały domy, naczynia, zabawki, mozaiki, posągi… Dzięki swojej plastyczności i posłuszeństwa wobec pomysłów i oczekiwań człowieka glina trwale wpisała się w jego historię…”

Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł, które  towarzyszy nam niemalże od zarania dziejów – na ziemiach polskich znane jest od szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Zawód, który niegdyś był jednym z najważniejszych, a nawet stanowił jeden z największych przełomów cywilizacyjnych, obecnie wraz z postępem technologicznym zanika i jest coraz mniej znany.

Gmina Hyżne, a dokładnie miejscowość Dylągówka może poszczycić się jednym z nielicznych już warsztatów garncarskich w naszym województwie. Prowadzi go pan Jan Wróbel, który od przeszło 15 lat z wielką pasją oddaje się temu wyjątkowemu i unikatowemu zajęciu.

Jan Wróbel urodził się 21.06.1961 r. w Tyczynie. Jego rodzice Stefania i Henryk byli rolnikami. W latach 1968 r. – 1976 r. uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Dylągówce. Następnie w latach 1977 r. – 1981 r. kontynuował naukę i zarazem pracę w Ochotniczym Hufcu Pracy w zakładzie Chłodnia Rzeszów w dziale transportu, jako ślusarz, mechanik, monter samochodowy. Mechaniką samochodową interesuje się po dziś dzień jednak swe serce i czas oddaje garncarstwu. Jako dziecko często miał do czynienia z gliną, a raczej z zaprawą glinianą służącą do nakładania tynków na drewniane ściany wewnątrz domów. I już wtedy zaczął tworzyć różne figury z gliny, jednak brak czasu uniemożliwił mu rozwój tego hobby. Dopiero po wielu latach  garncarstwem zajął się na dobre. Aby zdobyć większe umiejętności w tej dziedzinie, ukończył kurs garncarski w Medyni Głogowskiej, w którym to uzyskał dyplom z pracy na kole garncarskim i z  wykonania prac manualnie na stole. W 2008 roku przystąpił do Stowarzyszenie „Lider Dolina Strugu”. W książce wydanej przez to Stowarzyszenie: „Wyroby lokalne Doliny Strugu”, ma swoją stronę prezentującą wykonane przez niego garncarskie „dzieła sztuki”.

Jan Wróbel kontynuuje garncarskie tradycje Podkarpacia zachowując w wielu swoich wyrobach autentyczne formy i wzornictwo również  inspirowane sztuką ludową. Wszystkie wyroby artysty są toczone na kole garncarskim, które to koło sam sobie skonstruował.  Wyroby tworzone są z rożnego rodzaju gliny, również tej, którą pozyskuje samodzielnie w tradycyjny sposób.