Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt plakatu promujacego dramat „Balladyna” w ramach tegorocznego Narodowego Czytania.

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Hyżne.
  2. Konkurs jest  organizowany  w  dniach  od  09.2020  r.  do  21.09.2020  r.  Po  terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  3. Przed przystąpieniem  do  Konkursu,  Uczestnik  powinien  zapoznać  się z postanowieniami  Regulaminu  i  zaakceptować  jego  treść.

PRACA KONKURSOWA

  1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  • temat pracy konkursowej – prace powinny przedstawiać plakat promocyjny dramatu „Balladyna”;
  • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana na papierze w formacie A2;
  • technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, kolaż itp. Na pracy mogą zostać umieszczone napisy;
  • praca powinna być wykonana samodzielnie lub przez max. 2 osoby;
  • praca nie może być powieleniem okładek dotychczas wydanych publikacji lektury oraz innych plakatów i prac dostępnych w Internecie.

Prace konkursowe należy przekazać do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem w terminie do dnia 21 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Do pobrania: