Zapraszamy Uczniów klas VI,VII i VIII do udziału w konkursie pn. Świadomy Obywatel”. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu Polskiego Parlamentu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2019r. w Urzędzie Gminy Hyżne.

Zgłoszenie uczestnika do konkursu odbywa się na podstawie dostarczenia wymaganych dokumentów tj. Karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem RODO w terminie do dnia 22 listopada do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania W ZAKŁADCE KONKURSY.